بازار اسناد خزانه اسلامی کاملا نقدشونده است

بازار اسناد خزانه اسلامی کاملا نقدشونده است
به گفته معاون توسعه بازار فرابورس ایران، از آنجا که تضامین بسیار محکمی برای اوراق خزانه وجود دارد و خود دولت – یعنی سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل کشور – ضامن بازپرداخت آن هستند، این اوراق در تمامی اقتصادهای دنیا کم‌ریسک‌ترین اوراق تلقی می‌شوند.

بازار اسناد خزانه اسلامی کاملا نقدشونده است

به گفته معاون توسعه بازار فرابورس ایران، از آنجا که تضامین بسیار محکمی برای اوراق خزانه وجود دارد و خود دولت – یعنی سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل کشور – ضامن بازپرداخت آن هستند، این اوراق در تمامی اقتصادهای دنیا کم‌ریسک‌ترین اوراق تلقی می‌شوند.
بازار اسناد خزانه اسلامی کاملا نقدشونده است

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author