اونس یک هزار و ۳۳۸ دلار

اونس یک هزار و ۳۳۸ دلار
بهای طلای جهانی در آغاز مبادلات امروز دوشنبه به روند صعودی خود ادامه داده است که علت اصلی آن انتشار آمارهای ناامید کننده اقتصادی آمریکا در روزهای گذشته بوده است.

اونس یک هزار و ۳۳۸ دلار

بهای طلای جهانی در آغاز مبادلات امروز دوشنبه به روند صعودی خود ادامه داده است که علت اصلی آن انتشار آمارهای ناامید کننده اقتصادی آمریکا در روزهای گذشته بوده است.
اونس یک هزار و ۳۳۸ دلار

باشگاه خبری ورزشی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author