اولین صکوک اجاره رایتل سررسید شد

اولین صکوک اجاره رایتل سررسید شد
شرکت خدمات ارتباطی رایتل(سهامی خاص) تاکنون سه بار از طریق انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه مجموعاً به ارزش 8 هزار میلیارد ریال اقدام به تامین مالی کرده است.

اولین صکوک اجاره رایتل سررسید شد

شرکت خدمات ارتباطی رایتل(سهامی خاص) تاکنون سه بار از طریق انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه مجموعاً به ارزش 8 هزار میلیارد ریال اقدام به تامین مالی کرده است.
اولین صکوک اجاره رایتل سررسید شد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author