اولویت اصلی دولت در تقویت توان تولید و دست یابی به رشد اقتصادی

اولویت اصلی دولت در تقویت توان تولید و دست یابی به رشد اقتصادی
وزیر اقتصاد در جمعی از مدیران و فعالان بازار سرمایه و اصحاب رسانه اظهار داشت: در حال حاضر بورس با پیشرفت ها و تحولات کم نظیر در کوتاه مدت مواجه شده به طوریکه پیش بینی نمی شد بتواند با این موفقیت ها روبرو شود.

اولویت اصلی دولت در تقویت توان تولید و دست یابی به رشد اقتصادی

وزیر اقتصاد در جمعی از مدیران و فعالان بازار سرمایه و اصحاب رسانه اظهار داشت: در حال حاضر بورس با پیشرفت ها و تحولات کم نظیر در کوتاه مدت مواجه شده به طوریکه پیش بینی نمی شد بتواند با این موفقیت ها روبرو شود.
اولویت اصلی دولت در تقویت توان تولید و دست یابی به رشد اقتصادی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author