اوراق تسهیلات مسکن، کارمزد و نحوه استفاده

اوراق تسهیلات مسکن، کارمزد و نحوه استفاده
هر برگه از این اوراق نماینده 5 میلیون ریال تسهیلات خواهد بود . این اوراق پانزدهم هر ماه توسط بانک مسکن به دارندگان “حساب سپرده ممتاز” اختصاص داده می‌شود و بعد از طی مراحل قانونی و سپرده شدن نزد مرکز سپرده‌گذاری، نماد معاملاتی آن در اول ماه بعد در فرابورس بازگشایی و قابلیت معامله پیدا می‌کند.

اوراق تسهیلات مسکن، کارمزد و نحوه استفاده

هر برگه از این اوراق نماینده 5 میلیون ریال تسهیلات خواهد بود . این اوراق پانزدهم هر ماه توسط بانک مسکن به دارندگان “حساب سپرده ممتاز” اختصاص داده می‌شود و بعد از طی مراحل قانونی و سپرده شدن نزد مرکز سپرده‌گذاری، نماد معاملاتی آن در اول ماه بعد در فرابورس بازگشایی و قابلیت معامله پیدا می‌کند.
اوراق تسهیلات مسکن، کارمزد و نحوه استفاده

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author