انعقاد 65 هزار قرارداد آتی سکه در بورس کالا

انعقاد 65 هزار قرارداد آتی سکه در بورس کالا
حجم معاملات آتی سکه طی هفته اخیر در بورس کالای ایران به 65 هزار و 621 قرارداد و ارزش آن به بیش از هفت هزار و 626 میلیارد ریال رسید.

انعقاد 65 هزار قرارداد آتی سکه در بورس کالا

حجم معاملات آتی سکه طی هفته اخیر در بورس کالای ایران به 65 هزار و 621 قرارداد و ارزش آن به بیش از هفت هزار و 626 میلیارد ریال رسید.
انعقاد 65 هزار قرارداد آتی سکه در بورس کالا

خبر دانشجویی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author