انعقاد ۱۸هزار و ۵۰۰ قرارداد آتی سکه در بورس کالا

انعقاد ۱۸هزار و ۵۰۰ قرارداد آتی سکه در بورس کالا
حجم معاملات آتی سکه روز گذشته، 26 امردادماه، در بورس کالای ایران با انعقاد ۱۸هزار و ۵۳۷ قرارداد با افزایش ۷۷ درصدی روبه رو شد چراکه در روز ماقبل حجم معاملات به ۱۰هزار و ۴۳۸ قرارداد رسیده بود؛ همچنین ارزش این معاملات نیز روی رقم دو هزار و ۱۷۲ میلیارد ریال قرار گرفت.

انعقاد ۱۸هزار و ۵۰۰ قرارداد آتی سکه در بورس کالا

حجم معاملات آتی سکه روز گذشته، 26 امردادماه، در بورس کالای ایران با انعقاد ۱۸هزار و ۵۳۷ قرارداد با افزایش ۷۷ درصدی روبه رو شد چراکه در روز ماقبل حجم معاملات به ۱۰هزار و ۴۳۸ قرارداد رسیده بود؛ همچنین ارزش این معاملات نیز روی رقم دو هزار و ۱۷۲ میلیارد ریال قرار گرفت.
انعقاد ۱۸هزار و ۵۰۰ قرارداد آتی سکه در بورس کالا

ساخت بنر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author