انتقال چهار شرکت در بازارهای فرابورس

انتقال چهار شرکت در بازارهای فرابورس
معاون پذیرش و ناشران فرابورس از جابه‌جایی چهار شرکت از بازار اول به دوم و همچنین اعطای فرصت تا پایان سال جاری به دو شرکت «بیمه دی» و «قند شیروان، قوچان و بجنورد» به منظور خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ لایحه اصلاح قانون تجارت خبر داد.

انتقال چهار شرکت در بازارهای فرابورس

معاون پذیرش و ناشران فرابورس از جابه‌جایی چهار شرکت از بازار اول به دوم و همچنین اعطای فرصت تا پایان سال جاری به دو شرکت «بیمه دی» و «قند شیروان، قوچان و بجنورد» به منظور خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ لایحه اصلاح قانون تجارت خبر داد.
انتقال چهار شرکت در بازارهای فرابورس

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author