انتظار برای تداوم رشد قیمت ها در بورس

انتظار برای تداوم رشد قیمت ها در بورس
رشد قیمت‌ های جهانی کامودیتی‌ ها به‌ ویژه محصولات معدنی و فلزات اساسی، همچنین تعدیلات سود پالایشی‌ ها و برقراری آرامش سیاسی در منطقه، همگی عاملی برای رشد حجم و ارزش معاملات بورس بودند که در کنار آن ، شاخص نیز ارقامی بالاتر را لمس کرد.

انتظار برای تداوم رشد قیمت ها در بورس

رشد قیمت‌ های جهانی کامودیتی‌ ها به‌ ویژه محصولات معدنی و فلزات اساسی، همچنین تعدیلات سود پالایشی‌ ها و برقراری آرامش سیاسی در منطقه، همگی عاملی برای رشد حجم و ارزش معاملات بورس بودند که در کنار آن ، شاخص نیز ارقامی بالاتر را لمس کرد.
انتظار برای تداوم رشد قیمت ها در بورس

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author