امکان عرضه کالاهای قاچاق مکشوفه در بورس کالا

امکان عرضه کالاهای قاچاق مکشوفه در بورس کالا
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع عرضه برخی کالاهای قاچاق مکشوفه از طریق بورس کالا ارزیابی شد و در این راستا می توان کالاهایی را که امکان عرضه در بورس کالا را دارند از طریق ساز و کار مذکور عرضه کرد.

امکان عرضه کالاهای قاچاق مکشوفه در بورس کالا

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع عرضه برخی کالاهای قاچاق مکشوفه از طریق بورس کالا ارزیابی شد و در این راستا می توان کالاهایی را که امکان عرضه در بورس کالا را دارند از طریق ساز و کار مذکور عرضه کرد.
امکان عرضه کالاهای قاچاق مکشوفه در بورس کالا

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author