امضای بیش از ۱۰ سند در چهاردهمین اجلاس ایران و روسیه

امضای بیش از ۱۰ سند در چهاردهمین اجلاس ایران و روسیه
مسعود کرباسیان در مراسم پایانی چهاردهمین اجلاس مشترک همکاری های اقتصادی ایران و روسیه با تاکید بر اینکه سطح مبادلات تجاری و اقتصادی دو کشور اندازه سطح روابط سیاسی نیست، خواهان افزایش هرچه بیشتر مراودات و همکاری های اقتصادی، فرهنگی و فناورانه شد.

امضای بیش از ۱۰ سند در چهاردهمین اجلاس ایران و روسیه

مسعود کرباسیان در مراسم پایانی چهاردهمین اجلاس مشترک همکاری های اقتصادی ایران و روسیه با تاکید بر اینکه سطح مبادلات تجاری و اقتصادی دو کشور اندازه سطح روابط سیاسی نیست، خواهان افزایش هرچه بیشتر مراودات و همکاری های اقتصادی، فرهنگی و فناورانه شد.
امضای بیش از ۱۰ سند در چهاردهمین اجلاس ایران و روسیه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author