امسال، سرمایه گذاران به P/E های بالاتر فکر می کنند

امسال، سرمایه گذاران به P/E های بالاتر فکر می کنند
به دلیل اجرای برجام و گشایش های بانکی، ریسک سرمایه گذاری در کشور کاهش پیدا کرده و نرخ بهره بانکی نیز با کاهش مواجه شده است که این موارد کمک می کند تا با P/E بیشتری سرمایه گذاری شود بنابراین درست است که سود شرکت ها کاهش پیدا کرده ولی می توان به P/E های 8 و 9 نیز فکر کرد البته باید سیاست های دولت در صنایع خاص و نحوه ی سرمایه گذاری نیز مورد بررسی قرار بگیرد.

امسال، سرمایه گذاران به P/E های بالاتر فکر می کنند

به دلیل اجرای برجام و گشایش های بانکی، ریسک سرمایه گذاری در کشور کاهش پیدا کرده و نرخ بهره بانکی نیز با کاهش مواجه شده است که این موارد کمک می کند تا با P/E بیشتری سرمایه گذاری شود بنابراین درست است که سود شرکت ها کاهش پیدا کرده ولی می توان به P/E های 8 و 9 نیز فکر کرد البته باید سیاست های دولت در صنایع خاص و نحوه ی سرمایه گذاری نیز مورد بررسی قرار بگیرد.
امسال، سرمایه گذاران به P/E های بالاتر فکر می کنند

دانلود فیلم خارجی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author