اقدامات حمایتی از استارت آپ‌ها در راه است

اقدامات حمایتی از استارت آپ‌ها در راه است
به گفته معاون وزیر ارتباطات، فعالیت‌های بسیار زیادی برای حمایت از استارت آپ‌ها در راه است و در دهه فجر شاهد اتفاقات خوبی در این حوزه خواهیم بود.

اقدامات حمایتی از استارت آپ‌ها در راه است

به گفته معاون وزیر ارتباطات، فعالیت‌های بسیار زیادی برای حمایت از استارت آپ‌ها در راه است و در دهه فجر شاهد اتفاقات خوبی در این حوزه خواهیم بود.
اقدامات حمایتی از استارت آپ‌ها در راه است

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author