افزایش 80 درصدی ارزش معاملات هفتگی

افزایش 80 درصدی ارزش معاملات هفتگی
در هفته منتهی به 14 دی ماه، حجم و ارزش معاملات در بازار فیزیکی بورس انرژی رشد کرد تا جایی که ارزش معاملات به نسبت هفته قبل از آن نزدیک به 80 درصد رشد داشت که یک داده مثبت و مهم محسوب می شود.

افزایش 80 درصدی ارزش معاملات هفتگی

در هفته منتهی به 14 دی ماه، حجم و ارزش معاملات در بازار فیزیکی بورس انرژی رشد کرد تا جایی که ارزش معاملات به نسبت هفته قبل از آن نزدیک به 80 درصد رشد داشت که یک داده مثبت و مهم محسوب می شود.
افزایش 80 درصدی ارزش معاملات هفتگی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author