افزایش 5 درصدی صادرات نفت عراق محقق می شود

افزایش 5 درصدی صادرات نفت عراق محقق می شود
اجرایی شدن توافق پیگیری انتقال نفت از سه میدان نفتی در کرکوک حاکی از افزایش 150 هزار بشکه‌ای نفت عراق طی چند روز آینده است. با این حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا طرح فریز نفتی که به دنبال کاهش سقف تولید است محقق خواهد شد؟

افزایش 5 درصدی صادرات نفت عراق محقق می شود

اجرایی شدن توافق پیگیری انتقال نفت از سه میدان نفتی در کرکوک حاکی از افزایش 150 هزار بشکه‌ای نفت عراق طی چند روز آینده است. با این حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا طرح فریز نفتی که به دنبال کاهش سقف تولید است محقق خواهد شد؟
افزایش 5 درصدی صادرات نفت عراق محقق می شود

فستیوال فیلم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author