افزایش 29 درصدی صادرات محصولات پتروشیمی تبریز

افزایش 29 درصدی صادرات محصولات پتروشیمی تبریز
سیاوش درفشی گفت: کشورهای اروپائی، آفریقائی و آسیائی عمده مشتریان خارجی محصولات پتروشیمی تبریز هستند.

افزایش 29 درصدی صادرات محصولات پتروشیمی تبریز

سیاوش درفشی گفت: کشورهای اروپائی، آفریقائی و آسیائی عمده مشتریان خارجی محصولات پتروشیمی تبریز هستند.
افزایش 29 درصدی صادرات محصولات پتروشیمی تبریز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author