افزایش 13.2 درصدی قیمت نفت برنت در هفته گذشته

افزایش 13.2 درصدی قیمت نفت برنت در هفته گذشته
در هفته منتهی به 27 مرداد 95، حجم معاملات 5,501 میلیون سهم و ارزش آن 9,678 میلیارد ریال بوده است که حجم و ارزش معاملات نسبت به هفته گذشته به ترتیب 13 درصد افزایش و 13 درصد کاهش داشته است.

افزایش 13.2 درصدی قیمت نفت برنت در هفته گذشته

در هفته منتهی به 27 مرداد 95، حجم معاملات 5,501 میلیون سهم و ارزش آن 9,678 میلیارد ریال بوده است که حجم و ارزش معاملات نسبت به هفته گذشته به ترتیب 13 درصد افزایش و 13 درصد کاهش داشته است.
افزایش 13.2 درصدی قیمت نفت برنت در هفته گذشته

گیم پلی استیشن

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author