افزایش ۲۵۷ واحدی نماگر تالار شیشه ای

افزایش ۲۵۷ واحدی نماگر تالار شیشه ای
در پایان معاملات هفته منتهی به ۲۰ دی ماه ۹۶، شاخص کل با ۲۵۷ واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم ۹۶۱۸۶ واحد رسید.

افزایش ۲۵۷ واحدی نماگر تالار شیشه ای

در پایان معاملات هفته منتهی به ۲۰ دی ماه ۹۶، شاخص کل با ۲۵۷ واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم ۹۶۱۸۶ واحد رسید.
افزایش ۲۵۷ واحدی نماگر تالار شیشه ای

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author