افزایش نقدینگی منجر به افزایش حجم بازار

افزایش نقدینگی منجر به افزایش حجم بازار
در معاملات امروز سه‌شنبه 96.05.03 در بازار برق بورس انرژی ، 1,348,000 کیلووات برق به ارزش 14 میلیارد و 427 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش همراه شد.

افزایش نقدینگی منجر به افزایش حجم بازار

در معاملات امروز سه‌شنبه 96.05.03 در بازار برق بورس انرژی ، 1,348,000 کیلووات برق به ارزش 14 میلیارد و 427 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش همراه شد.
افزایش نقدینگی منجر به افزایش حجم بازار

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author