افزایش نسبی تقاضا

در معاملات امروز بازار برق بورس انرژی، قیمت‌ها مانند روز گذشته به ثبت رسید، نکته قابل توجه افزایش حجم تقاضا نسبت به روز گذشته بود که منجر به افزایش حجم و ارزش معاملات شد، البته همچنان به طور کل حجم عرضه در بازار بیشتر از تقاضا می‌باشد.

world press news

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author