افزایش نرخ ۳۸ ارز رسمی

افزایش نرخ ۳۸ ارز رسمی
براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا برای امروز با ۵۱ ریال افزایش نسبت به روز گذشته ۳۶ هزار و ۷۲۱ ریال قیمت خورد.

افزایش نرخ ۳۸ ارز رسمی

براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا برای امروز با ۵۱ ریال افزایش نسبت به روز گذشته ۳۶ هزار و ۷۲۱ ریال قیمت خورد.
افزایش نرخ ۳۸ ارز رسمی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author