افزایش عرضه در بازار با احتیاط خریداران مواجه شد

افزایش عرضه در بازار با احتیاط خریداران مواجه شد
در معاملات امروز سه‌شنبه 96.05.10 در بازار برق بورس انرژی ، 990,000 کیلووات برق به ارزش 6 میلیارد و 294 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با کاهش قابل توجهی همراه شد.

افزایش عرضه در بازار با احتیاط خریداران مواجه شد

در معاملات امروز سه‌شنبه 96.05.10 در بازار برق بورس انرژی ، 990,000 کیلووات برق به ارزش 6 میلیارد و 294 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با کاهش قابل توجهی همراه شد.
افزایش عرضه در بازار با احتیاط خریداران مواجه شد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author