افزایش شاخص بورس فوتسی 100 لندن همزمان با صعود قیمت نفت خام برنت

افزایش شاخص بورس فوتسی 100 لندن همزمان با صعود قیمت نفت خام برنت
“به گفته تحلیل گران، امکان توافق اعضای اوپک از جمله ایران برای دخالت در بازار نفت، با کاهش سقف تولید، از جمله علل افزایش به یکبار قیمت نفت خام در بازار جهانی بوده است.”

افزایش شاخص بورس فوتسی 100 لندن همزمان با صعود قیمت نفت خام برنت

“به گفته تحلیل گران، امکان توافق اعضای اوپک از جمله ایران برای دخالت در بازار نفت، با کاهش سقف تولید، از جمله علل افزایش به یکبار قیمت نفت خام در بازار جهانی بوده است.”
افزایش شاخص بورس فوتسی 100 لندن همزمان با صعود قیمت نفت خام برنت

دانلود فیلم با لینک مستقیم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author