افزایش بی سابقه قیمت طلای سیاه

افزایش بی سابقه قیمت طلای سیاه
قیمت نفت در آخرین روز معاملاتی هفته با رشد بی نظیری همراه شد در حالی که قیمت طلا افت کرد.

افزایش بی سابقه قیمت طلای سیاه

قیمت نفت در آخرین روز معاملاتی هفته با رشد بی نظیری همراه شد در حالی که قیمت طلا افت کرد.
افزایش بی سابقه قیمت طلای سیاه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author