افت و خیر در بازارهای فولاد

افت و خیر در بازارهای فولاد
در بازار سنگ آهن صادراتی ایران، آخرین قیمت سنگ آهن مگنتیت خلوص ۶۰ درصد ۴۲.۶ دلار هر تن فوب ثبت شد که نسبت به هفته قبل تا ۲ دلار افت داشت. سنگ آهن هماتیت صادراتی خلوص ۶۰ درصد ایران نیز از ۳۸.۲ دلار به ۳۷.۵ دلار هر تن فوب رسید.

افت و خیر در بازارهای فولاد

در بازار سنگ آهن صادراتی ایران، آخرین قیمت سنگ آهن مگنتیت خلوص ۶۰ درصد ۴۲.۶ دلار هر تن فوب ثبت شد که نسبت به هفته قبل تا ۲ دلار افت داشت. سنگ آهن هماتیت صادراتی خلوص ۶۰ درصد ایران نیز از ۳۸.۲ دلار به ۳۷.۵ دلار هر تن فوب رسید.
افت و خیر در بازارهای فولاد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author