افت شاخص دلار، طلا را صعودی کرد

افت شاخص دلار، طلا را صعودی کرد
کاهش ارزش دلار در بازارهای جهانی موجب بازگشت رونق به بازار طلا شد و قیمت این فلز را با افزایش همراه کرد در حالی که قیمت نفت نیز در مسیر افزایشی قرار گرفت.

افت شاخص دلار، طلا را صعودی کرد

کاهش ارزش دلار در بازارهای جهانی موجب بازگشت رونق به بازار طلا شد و قیمت این فلز را با افزایش همراه کرد در حالی که قیمت نفت نیز در مسیر افزایشی قرار گرفت.
افت شاخص دلار، طلا را صعودی کرد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author