اعلام دلایل توقف 21 نماد در بورس

اعلام دلایل توقف 21 نماد در بورس
در جمع شرکت های متوقف بورسی “شمواد” تنها نمادی است که بابت تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم به جمع متوقف ها پیوسته است.

اعلام دلایل توقف 21 نماد در بورس

در جمع شرکت های متوقف بورسی “شمواد” تنها نمادی است که بابت تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم به جمع متوقف ها پیوسته است.
اعلام دلایل توقف 21 نماد در بورس

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author