اعلام آمادگی نظام بانکی برای پرداخت سود سهام عدالت

اعلام آمادگی نظام بانکی برای پرداخت سود سهام عدالت
کوروش پرویزیان گفت: نظام بانکی از قبل تهمیدات لازم را برای دستگاه ها در خصوص واریز سود سهام عدالت فراهم کرده است.

اعلام آمادگی نظام بانکی برای پرداخت سود سهام عدالت

کوروش پرویزیان گفت: نظام بانکی از قبل تهمیدات لازم را برای دستگاه ها در خصوص واریز سود سهام عدالت فراهم کرده است.
اعلام آمادگی نظام بانکی برای پرداخت سود سهام عدالت

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author