استقبال خریداران از کاهش قیمت نیروگاه‌ها

استقبال خریداران از کاهش قیمت نیروگاه‌ها
امروز در بازار برق بورس انرژی، پس از چند روزی که بدون معامله سپری شد، با کاهش قیمت پیشنهادی از سوی نیروگاه‌ها و استقبال قابل توجه شرکت های توزیع نیروی برق شاهد افزایش قابل ملاحظه ای در حجم و ارزش معاملات بودیم.

استقبال خریداران از کاهش قیمت نیروگاه‌ها

امروز در بازار برق بورس انرژی، پس از چند روزی که بدون معامله سپری شد، با کاهش قیمت پیشنهادی از سوی نیروگاه‌ها و استقبال قابل توجه شرکت های توزیع نیروی برق شاهد افزایش قابل ملاحظه ای در حجم و ارزش معاملات بودیم.
استقبال خریداران از کاهش قیمت نیروگاه‌ها

طاووس موزیک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author