استخراج کانه های فلزی، شاخص تولیدکننده معدن را بالا برد

استخراج کانه های فلزی، شاخص تولیدکننده معدن را بالا برد
بنابر اعلام مرکز آمار ایران شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در فصل بهار سال 96 به عدد 218.6 رسید. این رقم در مدت مشابه سال قبل 191.5 بود. همچنین این شاخص نسبت به رقم فصل زمستان (203.1)، 7.6 افزایش داشت.

استخراج کانه های فلزی، شاخص تولیدکننده معدن را بالا برد

بنابر اعلام مرکز آمار ایران شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در فصل بهار سال 96 به عدد 218.6 رسید. این رقم در مدت مشابه سال قبل 191.5 بود. همچنین این شاخص نسبت به رقم فصل زمستان (203.1)، 7.6 افزایش داشت.
استخراج کانه های فلزی، شاخص تولیدکننده معدن را بالا برد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author