استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی، زبان مشترکی برای گزارش مبادلات تجاری

استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی، زبان مشترکی برای گزارش مبادلات تجاری
تمامی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران که دوره مالی آنها از تاریخ اول فروردین ۹۵ و بعد از آن شروع می‌شود و سرمایه ثبت شده آنها ۱۰ هزار میلیارد ریال و بیشتر از آن است ملزم به تهیه صورت‌های مالی سالانه خود طبق IFRS هستند.

استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی، زبان مشترکی برای گزارش مبادلات تجاری

تمامی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران که دوره مالی آنها از تاریخ اول فروردین ۹۵ و بعد از آن شروع می‌شود و سرمایه ثبت شده آنها ۱۰ هزار میلیارد ریال و بیشتر از آن است ملزم به تهیه صورت‌های مالی سالانه خود طبق IFRS هستند.
استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی، زبان مشترکی برای گزارش مبادلات تجاری

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author