اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه اصلاح شد

اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه اصلاح شد
هیأت وزیران در جلسه عصر یکشنبه خود به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور، با اصلاح اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه موافقت کرد.

اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه اصلاح شد

هیأت وزیران در جلسه عصر یکشنبه خود به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور، با اصلاح اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه موافقت کرد.
اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه اصلاح شد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author