ارزهای دیجیتال چیست/رویکرد ایران در برابر این ارزها

ارزهای دیجیتال چیست/رویکرد ایران در برابر این ارزها
اولین ارز دیجیتال بیت کوین است که در سال ۲۰۰۹ ایجاد شد و اکنون پادشاه دنیای ارزهای دیجیتال است. در چند سال گذشته ارزهای دیجیتال زیادی معرفی و عرضه شده اند. در حال حاضر حدود ۹۰۰ ارز دیجیتال در بازارهای جهانی تجارت می شود.

ارزهای دیجیتال چیست/رویکرد ایران در برابر این ارزها

اولین ارز دیجیتال بیت کوین است که در سال ۲۰۰۹ ایجاد شد و اکنون پادشاه دنیای ارزهای دیجیتال است. در چند سال گذشته ارزهای دیجیتال زیادی معرفی و عرضه شده اند. در حال حاضر حدود ۹۰۰ ارز دیجیتال در بازارهای جهانی تجارت می شود.
ارزهای دیجیتال چیست/رویکرد ایران در برابر این ارزها

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author