ارزش معاملات اسناد خزانه اسلامی از 600 میلیارد ریال گذشت

ارزش معاملات اسناد خزانه اسلامی از 600 میلیارد ریال گذشت
شرکت‌ مینو شرق به همراه دامداری تلیسه نمونه و آتیه داده پرداز بیشترین افزایش قیمت سهم را داشتند در حالی که سهام شرکت‌های فن‌آوا، نیرو سرمایه و صنایع نسوز توکا با بالاترین کاهش قیمت مواجه شدند.

ارزش معاملات اسناد خزانه اسلامی از 600 میلیارد ریال گذشت

شرکت‌ مینو شرق به همراه دامداری تلیسه نمونه و آتیه داده پرداز بیشترین افزایش قیمت سهم را داشتند در حالی که سهام شرکت‌های فن‌آوا، نیرو سرمایه و صنایع نسوز توکا با بالاترین کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش معاملات اسناد خزانه اسلامی از 600 میلیارد ریال گذشت

عکس های داغ جدید

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author