ارزش مبادلات از 2328 میلیارد ریال عبور کرد

ارزش مبادلات از 2328 میلیارد ریال عبور کرد
در معاملات روز سه شنبه سرمایه گذاران بورس تهران بیش از 901 میلیون برگه سهم، حق تقدم و سایر دارایی های مالی را در بازار دست به دست کردند که ارزش این مبادلات بیش از 2 هزار و 328 میلیارد ریال بود و در 58 هزار نوبت معاملاتی انجام شد.

ارزش مبادلات از 2328 میلیارد ریال عبور کرد

در معاملات روز سه شنبه سرمایه گذاران بورس تهران بیش از 901 میلیون برگه سهم، حق تقدم و سایر دارایی های مالی را در بازار دست به دست کردند که ارزش این مبادلات بیش از 2 هزار و 328 میلیارد ریال بود و در 58 هزار نوبت معاملاتی انجام شد.
ارزش مبادلات از 2328 میلیارد ریال عبور کرد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author