اخراج مشاور اقتصادی ترامپ و تأثیرات جانبی بر بازار ارز

اخراج مشاور اقتصادی ترامپ و تأثیرات جانبی بر بازار ارز
صبح امروز گری کوهن، مشاور ارشد ترامپ در امور اقتصادی به دلیل اختلافات داخلی در کاخ سفید در زمینه اعمال تعرفه های تجاری، از سمت خود استغفا داد. به گفته کارشناسان این موضوع توانست بر ارزش دلار امریکا اثر منفی بگذارد.

اخراج مشاور اقتصادی ترامپ و تأثیرات جانبی بر بازار ارز

صبح امروز گری کوهن، مشاور ارشد ترامپ در امور اقتصادی به دلیل اختلافات داخلی در کاخ سفید در زمینه اعمال تعرفه های تجاری، از سمت خود استغفا داد. به گفته کارشناسان این موضوع توانست بر ارزش دلار امریکا اثر منفی بگذارد.
اخراج مشاور اقتصادی ترامپ و تأثیرات جانبی بر بازار ارز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author