اختصاص 30 درصد از کل حجم و ارزش مبادلات به بازارهای اول و دوم

اختصاص 30 درصد از کل حجم و ارزش مبادلات به بازارهای اول و دوم
بیشترین میزان حجم و ارزش مبادلاتی در بازارهای اول و دوم به ترتیب مربوط به نمادهای «ذوب» و «سمگا» بود. این دو نماد علاوه بر این در فهرست پربیننده‌ترین نمادهای فرابورسی قرار گرفتند.

اختصاص 30 درصد از کل حجم و ارزش مبادلات به بازارهای اول و دوم

بیشترین میزان حجم و ارزش مبادلاتی در بازارهای اول و دوم به ترتیب مربوط به نمادهای «ذوب» و «سمگا» بود. این دو نماد علاوه بر این در فهرست پربیننده‌ترین نمادهای فرابورسی قرار گرفتند.
اختصاص 30 درصد از کل حجم و ارزش مبادلات به بازارهای اول و دوم

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author