احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی شد

احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی شد
سید احمد عراقچی که تا پیش از این معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار بود از بعدازظهر امروز با حکم رییس کل بانک مرکزی، به سمت معاونت ارزی بانک مرکزی منصوب و جایگزین غلامعلی کامیاب شد.

احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی شد

سید احمد عراقچی که تا پیش از این معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار بود از بعدازظهر امروز با حکم رییس کل بانک مرکزی، به سمت معاونت ارزی بانک مرکزی منصوب و جایگزین غلامعلی کامیاب شد.
احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی شد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author