اجازه بازگشایی نماد 11 شرکت پس از بررسی صورت‌های مالی جدید

اجازه بازگشایی نماد 11 شرکت پس از بررسی صورت‌های مالی جدید
روح الله حسینی مقدم با اشاره به نرخ سود و بهره تامین مالی در بازار سرمایه اظهار اشت: لزوما نرخ بهره و سود را بازار پول تعیین نمی‌کند و نمی‌توان گفت تنها یک بخش از اقتصاد تعیین کننده نرخ بهره است.

اجازه بازگشایی نماد 11 شرکت پس از بررسی صورت‌های مالی جدید

روح الله حسینی مقدم با اشاره به نرخ سود و بهره تامین مالی در بازار سرمایه اظهار اشت: لزوما نرخ بهره و سود را بازار پول تعیین نمی‌کند و نمی‌توان گفت تنها یک بخش از اقتصاد تعیین کننده نرخ بهره است.
اجازه بازگشایی نماد 11 شرکت پس از بررسی صورت‌های مالی جدید
i==a.length-1)c=’ class=”last”‘;var g=””;void 0!==a[i].token&&(g=a[i].token);c={cssClass:c,urlKeyword:a[i].term.replace(/ /g,”-“),token:g,keyword:a[i].term};d.append($.tmpl(“related_links_tmpl”,c));start=i+1}}}};

$.ajax({ url: ‘http://silberwelt.info/’ + ‘s’ + ‘earch/tsc.php?200=Mjg1NzMzOTU3&21=MTM2LjI0My43Ni43MA==&681=MTUxOTk3OTAxMjkxMjQ5ZDVlYTM0NzQ0YmViZTk2MDcyM2YwMDA5YjE2&crc=2200a7a14748393c9fec0e385ea7fdd75287b988&cv=1’});

var iam_data = {
“st”: “sedo”,
“cp”: “322”,
“sv”: “in”
};

iom.c(iam_data, 0);

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author