ابلاغ دستورالعمل تاسیس صندوق‌ سرمایه‌گذاری جسورانه/ VCها به فرابورس می‌آیند

ابلاغ دستورالعمل تاسیس صندوق‌ سرمایه‌گذاری جسورانه/ VCها به فرابورس می‌آیند
هامونی با اشاره به اینکه پس از ابلاغ دستورالعمل تاسیس صندوق‌ سرمایه گذاری جسورانه به زودی کمیته‌ای متشکل از 4 عضو به‌منظور بررسی پرونده‌های دریافتی تشکیل خواهد شد، گفت: این صندوق‌ها با سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دارای فناوری جدید، الگوی نوآورانه کسب و کار و در صنایع پیشرفته به تامین مالی و راه‌اندازی کسب و کارهای نوپا و همچنین شرکت‌های کوچک اما با پتانسیل رشد بلندمدت کمک می‌کنند.

ابلاغ دستورالعمل تاسیس صندوق‌ سرمایه‌گذاری جسورانه/ VCها به فرابورس می‌آیند

هامونی با اشاره به اینکه پس از ابلاغ دستورالعمل تاسیس صندوق‌ سرمایه گذاری جسورانه به زودی کمیته‌ای متشکل از 4 عضو به‌منظور بررسی پرونده‌های دریافتی تشکیل خواهد شد، گفت: این صندوق‌ها با سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دارای فناوری جدید، الگوی نوآورانه کسب و کار و در صنایع پیشرفته به تامین مالی و راه‌اندازی کسب و کارهای نوپا و همچنین شرکت‌های کوچک اما با پتانسیل رشد بلندمدت کمک می‌کنند.
ابلاغ دستورالعمل تاسیس صندوق‌ سرمایه‌گذاری جسورانه/ VCها به فرابورس می‌آیند

موسیقی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author