آغاز گشایش اعتبار با ارز آزاد در بانکها

آغاز گشایش اعتبار با ارز آزاد در بانکها
عضو شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی، از تصمیم جدید ارزی بانک مرکزی در راستای یکسان‌سازی نرخ ارز خبرداد و گفت: گشایش اعتبار با ارز آزاد از سوی بانکها آغاز شد و نرخ صرافی ملاک عمل قرار گرفت.

آغاز گشایش اعتبار با ارز آزاد در بانکها

عضو شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی، از تصمیم جدید ارزی بانک مرکزی در راستای یکسان‌سازی نرخ ارز خبرداد و گفت: گشایش اعتبار با ارز آزاد از سوی بانکها آغاز شد و نرخ صرافی ملاک عمل قرار گرفت.
آغاز گشایش اعتبار با ارز آزاد در بانکها

اتومبیل

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author