آغاز عرضه چند محصول استراتژیک در بورس کالا

آغاز عرضه چند محصول استراتژیک در بورس کالا
مسئول تنظیم بازار دفترصنایع پایین دستی پتروشیمی اظهار کرد: با توجه به تامین خوراک پتروشیمی امیر کبیر واحدهای پلی اتیلن سبک خطی و پلی اتیلن سنگین این شرکت راه اندازی شد و از این هفته محصولات Ll۰۲۰۹وEx۳ در بورس کالا عرضه می شود.

آغاز عرضه چند محصول استراتژیک در بورس کالا

مسئول تنظیم بازار دفترصنایع پایین دستی پتروشیمی اظهار کرد: با توجه به تامین خوراک پتروشیمی امیر کبیر واحدهای پلی اتیلن سبک خطی و پلی اتیلن سنگین این شرکت راه اندازی شد و از این هفته محصولات Ll۰۲۰۹وEx۳ در بورس کالا عرضه می شود.
آغاز عرضه چند محصول استراتژیک در بورس کالا

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author