آخرین جزییات از راه اندازی بازار آتی ارز

آخرین جزییات از راه اندازی بازار آتی ارز
مدیرعامل بورس کالای ایران ۲ پیش شرط بانک مرکزی برای راه‌اندازی بازار آتی ارز را اعلام کرد و از برنامه این بانک‌ برای ایجاد بازار بین بانکی ارز خبرداد.

آخرین جزییات از راه اندازی بازار آتی ارز

مدیرعامل بورس کالای ایران ۲ پیش شرط بانک مرکزی برای راه‌اندازی بازار آتی ارز را اعلام کرد و از برنامه این بانک‌ برای ایجاد بازار بین بانکی ارز خبرداد.
آخرین جزییات از راه اندازی بازار آتی ارز

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author