واریزی‌های جدید سهام عدالت چقدر است؟ / ارزش سهام عدالت امروز 16 آبان 99

واریزی‌های جدید سهام عدالت چقدر است؟ / ارزش سهام عدالت امروز 16 آبان 99

واریزی‌های جدید سهام عدالت چقدر است؟ / ارزش سهام عدالت امروز 16 آبان 99

تا مدتی پیش که ارزش سهام عدالت تا ۲۱ میلیون تومان هم رسیده بود، صاحبان سهام عدالت منتظر دریافت مبلغی به ارزش بیش از شش میلیون تومان، آن هم به عنوان ۳۰ درصد ارزش سهام عدالت خود بودند اما در واریزی‌های جدید سهام عدالت اوضاع چطور است؟

null

به گزارش تجارت‌نیوز، روند نزولی شاخص بازار سهام در چند وقت اخیر،  تاثیر قابل توجهی بر ارزش سهام عدالت گذاشته است.

تا مدتی پیش که ارزش برگه‌های 532 هزار تومانی سهام عدالت تا 21 میلیون تومان هم رسیده بود، صاحبان سهام عدالت منتظر دریافت مبلغی به ارزش بیش از شش میلیون تومان، آن هم به عنوان 30 درصد ارزش سهام عدالت خود بودند. اما اکنون که ارزش برگه‌های سهام عدالت 532 هزار تومانی به 11.7 میلیون تومان رسیده، 30 درصد سهام عدالت تنها 3.5 میلیون تومان می‌شود.

اگر هم کسی موفق به فروش 60 درصد سهام عدالت خود شود، می‌تواند منتظر دریافت بیش از هفت میلیون تومان در واریزی‌های جدید سهام عدالت باشد.

در برگه‌های سهام عدالت یک میلیون تومانی نیز ارزش کل آن به بیش از 23 میلیون تومان رسیده که 30 درصد آن معادل حدود هفت میلیون تومان و 60 درصد آن معادل حددود 14 میلیون تومان می‌شود.

label,

About the author