کسب 8530 میلیون ریال سود واگذاری “وسپه” در دی ماه

شرکت سرمایه گذاری سپه در دوره یک ماهه منتهی به 30 دی ماه 94 از بابت فروش تعدادی از سهام چند شرکت بورسی معادل 8 میلیارد و 530 میلیون ریال سود کسب کرد.

دانلود موزیک

ماشین های جدید

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author