“کسرا” و پیش‌بینی سود سه هزار و 778 ریالی

“کسرا” و پیش‌بینی سود سه هزار و 778 ریالی
شرکت سرامیک های صنعتی اردکان پیش‌بینی درآمد هر سهم دوره سه ماهه منتهی به 30 اسفند ماه 1395 را با سرمایه 42 میلیارد ریال، به صورت حسابرسی نشده اعلام کرد.

“کسرا” و پیش‌بینی سود سه هزار و 778 ریالی

شرکت سرامیک های صنعتی اردکان پیش‌بینی درآمد هر سهم دوره سه ماهه منتهی به 30 اسفند ماه 1395 را با سرمایه 42 میلیارد ریال، به صورت حسابرسی نشده اعلام کرد.
“کسرا” و پیش‌بینی سود سه هزار و 778 ریالی

موزیک سرا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author