فروش 421 میلیارد ریال انواع محصول در “کساپا”

فروش 421 میلیارد ریال انواع محصول در “کساپا”
“کساپا” از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه 290 هزار و 740 ست انواع محصول تولید کرد که انواع شیشه های ایمنی تیبا با تولید بیش از 143 هزار ست در صدر تولیدات این شرکت قرار گرفت.

فروش 421 میلیارد ریال انواع محصول در “کساپا”

“کساپا” از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه 290 هزار و 740 ست انواع محصول تولید کرد که انواع شیشه های ایمنی تیبا با تولید بیش از 143 هزار ست در صدر تولیدات این شرکت قرار گرفت.
فروش 421 میلیارد ریال انواع محصول در “کساپا”

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author