افزایش 341 میلیارد ریالی ارزش بازار “وساپا” طی یک ماه

ارزش بازار شرکت سرمایه گذاری سایپا در دوره یک ماهه منتهی به 30 دی ماه 94 معادل 341 میلیارد و 577 میلیون ریال افزایش یافت.

world press news

فانتزی

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author