“کپرور” مبلغ تولید و فروش دی ماه را اعلام کرد

“کپرور” مبلغ تولید و فروش دی ماه را اعلام کرد
این شرکت از ابتدای سال تا پایان دی ماه 163 هزار و 349 تن زغالسنگ کنسانتره کک شو تولید کرده است.

“کپرور” مبلغ تولید و فروش دی ماه را اعلام کرد

این شرکت از ابتدای سال تا پایان دی ماه 163 هزار و 349 تن زغالسنگ کنسانتره کک شو تولید کرده است.
“کپرور” مبلغ تولید و فروش دی ماه را اعلام کرد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author