پرتفوی یک ماهه “وخارزم” منتشر شد

پرتفوی یک ماهه “وخارزم” منتشر شد
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در دوره یک ماهه منتهی به 30 بهمن 96 از بابت واگذاری تعدادی از سهام چند شرکت بورسی معادل 16 میلیون ریال سود کسب کرد.

پرتفوی یک ماهه “وخارزم” منتشر شد

شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در دوره یک ماهه منتهی به 30 بهمن 96 از بابت واگذاری تعدادی از سهام چند شرکت بورسی معادل 16 میلیون ریال سود کسب کرد.
پرتفوی یک ماهه “وخارزم” منتشر شد
!1===a.adult)&&”255″===ds)&&(d.push(fb_csa),delete fb_csa,c+=”&as=”+a.adult+”&gc=”+a.client);”faillisted”in a&&a.faillisted&&(d.push(fb_csb),delete fb_csb);if(“needsreview”in a&&a.needsreview

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author